مزارع پرورش میگو

_

بخش پرورش میگو، در واقع حکم پیش‌ران در صنعت فر‌آوری را دارد و در واقع هدف گذاری تولید در این بخش ، چشم انداز سایر اجزای زنجیره را تعیین می‌کند. در حال حاضر پرورش میگو در استخرهای خاکی صورت می پذیرد و هر مزرعه به طور معمول در ابعاد ۲۰ هكتاری مشتمل بر ۱۰ تا ۱۲ استخر خاکی به مساحت ۱ هکتار و ارتفاع ۱.۵ متر ساخته می شود و متوسط برداشت میگو هر مزرعه در پایان دوره چهار تا شش ماهه پرورش، ۳ تن در هکتار می باشد.
میزان اشتغال مستقیم هر مزرعه حداکثر ۱۰ نفر بوده که عمدتا از کارگران فصلی تشکیل شده است و دو برابر این میزان در سایر اجزای مرتبط با این خوشه صنعتی اشتغال دارند.
استفاده از فناوری در این بخش از صنعت برخلاف اغلب صنایع، علاوه بر افزایش راندمان تولید، موجب اشتغالزایی چند برابری می شود؛ بگونه ای که در صورت بهسازی و نوسازی مزارع پرورش میگو موجود امکان افزایش حداقل دوبرابری سرانه اشتغال، افزایش حداقل ۳۰۰ درصدی میزان تولید در واحد سطح و کاهش هزینه های تولید خواهد شد.

نوسازی و به‌سازی مزارع پرورش میگو

_

یکی از زود بازده‌ترین و کم هزینه‌ترین روش‌های موجود جهت اصلاح و افزایش بهره‌وری در صنعت میگو بهسازی و نوسازی مزارع موجود و همچنین استفاده از دانش روز جهت افزایش راندمان و کاهش هزینه های تولید می باشد.

در این روش با بررسی مزارع موجود و تکمیل و بهسازی اجزاء فرآیند پرورش در مزارع می توان به راحتی میزان برداشت محصول در واحد سطح را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد.

عناوین اجزای مزارع که باید بهسازی یا ایجاد شود:

_

- استخر تصفیه و تیمار آب
- بررسی و اصلاح عملکرد سیستم پمپاژ و کانال های آبرسانی و پس آب
- خاکبرداری از سطح مزارع پرورش و غنی سازی آن در صورت لزوم
- بهسازی یا ایجاد استخر نرسری
- بهسازی یا ایجاد سیستم هوادهی در استخرهای پرورش
- ایجاد واحد مراقبت و آزمایشگاه

طرح پیشنهادی

_

بهسازی و نوسازی یک مزرعه ۲۰ هکتاری و افزایش راندمان تولید در واحد سطح تا ۲۵۰ درصد.

عملیات بهسازی و نوسازی مزرعه در یک فرآیند دوساله انجام خواهد شد و همزمان عملیات پرورش میگو در مزرعه جریان خواهد داشت.

با توجه به حجم سرمایه اولیه مورد نیاز جهت عملیات بهسازی و نوسازی مزرعه ۴۰ هکتاری، پروژه ۵ ساله تعریف شده است. بازگشت سرمایه این پروژه در پایان سال دوم خواهد بود.

کل حجم سرمایه مورد نیاز برای این طرح حدود ۶۰ میلیارد تومان می باشد که حدود ۵۰ درصد آن توسط مجری طرح قابل تامین می باشد.

کل سرمایه گذاری
ردیف شرح مبلغ (میلیون ریال)
۱ سرمایه گذاری ثابت ۱۱۰,۰۰۰
۲ سرمایه در گردش ۲۵۹,۲۲۳
جمع کل (ریال) ۳۶۹,۲۲۳
سهم سرمایه گذار ۱۶۹,۲۲۳
تسهیلات مورد نیاز ۲۰۰,۰۰۰
نسبت های مالی
نسبت های مالی نرخ تنزیل
ارزش خالص فعلی سرمایه (NPV) ۱۳۴,۳۷۲,۳۲ ۳۰,۰۰%
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR) ۷۵,۲۶%
دوره بازگشت سرمایه دو ساله