یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳
موسسه جهاد توسعه

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998
۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998

سید محمدرضا حاجی اصغری

عضو هیأت مدیره و معاون امور مجامع

mr hajaliasghari
mr hajaliasghari

سید محمدرضا حاجی اصغری

عضو هیئت مدیره و معاون امور مجامع

سید محمدرضا حاجی اصغری متولد ۱۳۵۱

- مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ۱۳۹۹ تاکنون

- معاون مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

- معاون مدیر عامل و هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و انرژی ۱۳۹۱-۱۳۹۷

- نماینده مجلس شورای اسلامی دوره هشتم ۱۳۸۷-۱۳۹۱

- عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشاورزی کشور ۱۳۸۸-۱۳۹۲

- و ...

همکاری با ما

در موارد زیر میتوانید با ما همکاری کنید:

۱- ساخت و تولید

۲- رایزنی فرهنگی