یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳
موسسه جهاد توسعه

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998
۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998

محمدعلی جوادی درخانه

نائب رئیس هیأت مدیره و معاون طرح و توسعه

محمدعلی جوادی درخانه
محمدعلی جوادی درخانه

       محمدعلی جوادی درخانه

    نائب رئیس هیات مدیره و معاون طرح و توسعه

محمدعلی جوادی درخانه متولد ۱۳۶۳

- قائم مقام قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی ۱۴۰۱ تاکنون

- معاون اجرایی و رئیس کارگروه های تخصصی کشاورزی دانش بنیان موسسه جهاد تحقیقات ۱۴۰۱

- عضو قرارگاه غدیر شورای عالی امنیت ملی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

- عضو کارگروه تحول سازمان جهاد خودکفایی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

- عضو کارگروه رصد کمیسیون کشاورزی مجلس ۱۳۹۹-۱۴۰۰

- مسئول راه اندازی مرکز صیانت دانشگاه جامع امام حسین(ع) ۱۴۰۰

- و ....

همکاری با ما

در موارد زیر میتوانید با ما همکاری کنید:

۱- ساخت و تولید

۲- رایزنی فرهنگی