۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998

موسسه جهاد توسعه

مؤسسه جهاد توسعه به عنوان بازوی اجرایی قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت کشاورزی و در راستای اجرای طرح‌های تحولی و دانش‌بنیان در وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ با نظر مجمع عمومی بازتعریف شد.

mr javadi
mr javadi
dr
dr

همکاری با ما

در موارد زیر می‌توانید با ما همکاری کنید:

۱- ساخت و تولید

۲- رایزنی فرهنگی