۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998

مؤسسه جهاد توسعه

مؤسسه جهاد توسعه به عنوان بازوی اجرایی قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت کشاورزی و در راستای اجرای طرح‌های تحولی و دانش‌بنیان در وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ با نظر مجمع عمومی بازتعریف شد. در این راستا طرح ملی شهر مولد کشاورزی، طرح‌های دانش‌بنیان کشاورزی در همکاری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد ریاست جمهوری، راه‌اندازی مرکز حکمرانی هوشمندسازی کشاورزی، پیگیری و راهبری توافقنامه‌های بزرگ عمرانی و اجرایی در وزارت جهاد جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی کشور و … به عنوان اصلی‌ترین ماموریت‌های این مؤسسه با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است. رویکرد مؤسسه در اجرای طرح‌های مورد اشاره استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور، عدم تصدی‌گری در اجرا و برون‌سپاری، شناسایی شبکه مجریان و توانمندسازی و ایجاد الگوهای موفق می‌باشد.

وظایف قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت جهاد کشاورزی

 1. ایجاد هماهنگی و یکپارچه‌سازی میان ارکان داخلی ارگان‌ها و نهادهای خارج از وزارت در راستای اجرا و عملیات‌سازی آیین نامه ۱۰۸۵۶ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی مصوب هیئت وزیران مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۱
 2. ایجاد الگوی تحول آفرین و پیشرفت معنادار در حوزه کشاورزی نوین و دانش‌بنیان با هدف ایجاد الگوی دهکده‌ها و شهرهای نوین و مولد کشاورزی با محوریت شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی به وسیله ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی میان ارکان داخلی ارگان‌ها و نهادهای خارج از وزارت
 3. ایجاد الگوی هسته دانا شبکه توانا در سطح کشور جهت بسیج عمومی ظرفیت‌های علمی و جهادی کشور جهت نهادینه شدن شعار سال (تولید دانش‌بنیان، اشتغال آفرین) حول محور کشاورزی
 4. تدوین آیین نامه جامع حمایت از کشاورزی دانش بنیان و طرح‌های تحولی در حوزه ایجاد استقلال و خودکفایی بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند یارانه بیمه سرمایه‌گذاری و … برای نفوذ دانش و فناوری به بخش کشاورزی و توسعه نظام ترویج و انتقال فناوری بخش کشاورزی
 5. حمایت از طرح‌های تحولی در حوزه صادرات محصولات و خدمات کشاورزی و منظور ایجاد اقتدار غذایی
 6. ایجاد هماهنگی جهت انتقال فناوری معکوس (صادرات) کشاورزی با محوریت همسایگان و کشورهای هم‌پیمان
 7. ایجاد هماهنگی جهت اجرای کلام پروژه‌های تحول آفرین بخش کشاورزی
 8. ایجاد هماهنگی و یکپارچه‌سازی میان کلیه زیست بوم کشاورزی دانش‌بنیان از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صندوق نوآوری و شکوفایی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، دانشگاه‌های با ظرفیت کشاورزی در کشور، شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان
 9. فعالسازی ظرفیت مؤسسه جهاد تحقیقات به منظور ایجاد نقطه کانونی اجرای طرح‌های پایلوت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از یک طرف و عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری با ارکان و ظرفیت‌های حوزه دانش‌بنیان
 10. فعالسازی ظرفیت مؤسسه جهاد تحقیقات جهت راه‌اندازی راهبری و نمایه‌سازی سامانه یکپارچه زیست‌بوم کشاورزی دانش‌بنیان با اهداف یکپارچه‌سازی تمامی مؤلفه‌های زیست بوم تسهیلگری و حمایت از تولید دانش‌بنیان در بستر هوشمند ایجاد زنجیره شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور شبکه‌سازی کلیه ظرفیت‌ها و بازیگران پیشرفت بخش کشاورزی و اتصال نیاز به بازار
 11. مولدسازی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزی دانش‌بنیان و تحول و پیشرفت جهاد کشاورزی
 12. تهیه و تدوین و اجرای پیوست رسانه‌ای و فرهنگی نفوذ دانش فناوری و نوآوری به کلیه اجزای بخش کشاورزی