از بین زیرساخت‌های کشاورزی، آب و خاک اهمیتی ویژه دارند و برای تامین و نگهداشت این دو باید تلاشی مضاعف داشت، طرح‌های آبخیزداری و آب و خاک، از مناسب‌ترین روش‌های حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک هستند. در قراردادهایی که بین وزارت جهاد کشاورزی و قرارگاه امام حسن(ع) منعقد شد، عملیات‌ آبخیزداری، احیای قنوات و طرح‌های تامین و انتقال آب کشاورزی به مدت ۳ سال اجرا می‌شود.
با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مؤسسه جهاد توسعه به عنوان مدیر طرح و مسئول راهبری و نظارت این قراردادها را به عهده خواهد داشت.

dashtyari
dashtyari