یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳
موسسه جهاد توسعه

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998
۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998

 

نائب رئیس هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه

محمدعلی جوادی درخانه
محمدعلی جوادی درخانه

       محمدعلی جوادی درخانه

  نائب رئیس هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه

همکاری با ما

در موارد زیر میتوانید با ما همکاری کنید:

۱- ساخت و تولید

۲- رایزنی فرهنگی